El que has de saber

El que has de saber

L'Idioma
Palma és una ciutat plural on es poden sentir els més diversos idiomes. Això és degut a la gran afluència de turistes. A Mallorca, així com a la resta de les Illes Balears, existeixen dos idiomes oficials: el català, llengua pròpia, i el castellà, idioma oficial de l'Estat espanyol.
 
La Moneda
Mallorca té una moneda oficial, l'euro, igual que la resta de països de la Unió Europea integrats a la Unió Monetària. Si necessitau canviar moneda, podeu sol·licitar-ho als bancs i caixes d'estalvi de la ciutat, així com a les oficines de canvi situades al centre de la ciutat i a zones turístiques.

Electricitat
El corrent elèctric és, en general, de 220 volts.

Com telefonar (a i des d'Espanya)
Si voleu telefonar a Espanya des de l'estranger, el codi és 34.
Si el que voleu és telefonar a l'estranger, s'ha de marcar el 00 ( Servei Internacional) i els indicatius del país + de la ciutat + número del destinatari.

Horaris
- Administracions: de 8 a 15 h, de dilluns a divendres.
- Bancs: d'abril a setembre: de 9 a 14 h, de dilluns a divendres. D'octubre a març: de 9 a 14 h de dilluns a divendres, i de 9 a 13.30 h els dissabtes
- Farmàcies de guàrdia: https://www.cofib.es/guardias.asp

Salut
Palma compta amb dos hospitals públics (Son Espases i Son Llàtzer) a més d'amb un gran nombre de centres de salut especialitzats en atenció primerenca. (www.ibsalut.es)
A més d'aquestes infraestructures sanitàries de capital públic, Palma disposa d'una àmplia oferta de clíniques privades.

Emergències
Bombers de Palma: 080
Emergències: 112
Emergències sanitàries: 061
Guàrdia Civil: 062
Policia Municipal: 092
Policia Nacional: 091


Menú de navegació