Publicador de continguts

Ca'n Ribas de Pina

Descripció

La façana compta amb un portal de mig punt, amb un balcó al capdamunt que deixa encara entreveure les restes de les finestres coronelles medievals. El porxo té pilars octogonals i un bon voladís. El pati és de planta irregular, adaptat a les condicions de l´espai. L´entrada deixa pas al pati amb un arc rebaixat amb semicolumnes laterals amb capitells de tradició jònica. El pati té empredat regular, amb l´escala al lateral dret, que té un passamà amb balustres plans de ferro. Protegeix l´escala un voladís de fusta. El fons del pati presenta un mur amb un ample arc rebaixat tancat amb barrera calada de fusta i coronat per una naia amb balustrada; serveix de separació entre el pati i el jardí.

Notes històriques

La casa té una base gòtica, però va ser reconstruïda per Miquel Joan Net i  Serralta cap a l´any 1687. Fou adquirida l´any 1718 per Miquel Ribas de Pina i Ferrà als Serralta, que n´eren propietaris des del segle XVI. Pocs anys després, cap a 1754, essent propietari Gabriel Ribes de Pina i Sanxo -fill del comprador- s´iniciaren una sèrie de reformes al llarg de les quals  s´afegí a l´edifici el porxo amb pilarets i volada de fusta, se cegaren les finestres gòtiques de la façana i el pati fou reformat segons l´estil barroc. Sembla que el pati havia estat comú amb la casa veïna dita Can Dameto de la Quartera. El llinatge ha donat diversos personatges il.lustres, com Gabriel Marià Ribes de Pina, prevere il.lustrat destacat al segle XIX per fundar juntament amb la seva germana la congregació religiosa de les Filles de la Misericòrdia. El sacerdot cedí a la comunitat part de la casa, amb entrada per l´actual plaça Quadrado per a la congregació.

Segons la "Lista electoral rectificada" de l´any 1864, la casa es trobava a la illeta núm. 8 i era propietat de D. Miquel Ribas de Pina i Gallard "hacendado", amb 11.575 lliures de quota (AMP, 1060). Actualment la casa és dels Oliver Moragues, hereus dels Ribas de Pina.


Referències:

-Habsburg-Lorena: La ciudad de Palma, 95

-Byne-Stapley, làmina 164

-Murray-Pascual, 1999, p. 93-97

-GEM XIV, 289

-Pascual-Llabrés, 2001, p. 90-91

-Patis de Palma: Ajuntament de Palma-Baltar & Associats, 2002, p. 33.

-Catàleg Ajuntament de Palma, 2005.

Altres dades d'interès La darrera intervenció que es realitzà al casal, de base gòtica, es va fer seguint l´estil barroc.
Adreça
Carrer de Can Savellà, 15, 23 07001 Palma (Illes Balears)
Vegeu Google Maps

Data darrera modificació: 13 de març de 2023