Publicador de continguts

Ca'n Marquès

Descripció

El portal forà d´arc de mig punt comunica amb el vestíbul o entrada, que té coberta amb enteixinat de fusta. L´escala conserva elements modernistes; en destacam les columnetes apairades, amb capitell floral, i els ferros forjats de l´escala, com també les obertures i la làmpada de ferro de l´alçat interior del buit de l´escala. L´antic pati a cel obert fou cobert per una cúpula amb lluerna. L´interior de la planta noble ens mostra sales i cambres amb decoració barroca, com la gran sala de rebre, amb coberta d´enteixinat de reminiscències neomudèjars i els quadres corresponents a l´apostolat; segueixen la sala de les visites, la sala del ball i la sala bona, amb vases rococó. L´oratori privat té planta poligonal i l´altar tancat en forma d´armari, aquest presenta l´escut dels Vich de Superna. La cuina conserva els seus principals elements tradicionals, com també el menjador dels senyors, amb sanefes florals modernistes i detalls ceràmics de la Roqueta.

Notes històriques

Antigament era el centre del casal dels Vich de Superna, que englobava els actuals números 2 i 2A del carrer de Sanglada, amb façana també al carrer de l´Almudaina. Anteriorment, es documenta micer Bassa com a propietari, quan era una casa medieval. El 1786 n´era propietari Jaume Vich de Superna i Serra.  A principis de segle XIX el propietari era el nebot de l´anterior, Antoni Vich de Superna i Sunyer, casat amb Joanaina Palou de Coma-sema. L´hereva d´aquesta família, la neboda de l´anterior, Maria Pérez de Quiñones Oteyro i Vich de Superna, per matrimoni amb Manuel Palou de Coma-sema i Danús, l´any 1810, aportà a la casa de Palou de Coma-sema el patrimonio dels Vich de Superna. (Per aquest motiu, el casal també es conegut com "Ca´n Palou de Coma-sema"). El fill d´ambdós fou Joan Palou de Coma-sema, que la posseïa el 1853 i el 1864, segons confirma la "Lista electoral rectificada"; així, el 1864, la casa es trobava a la illeta núm. 60 i era propietat de D. Joan Palou de Coma-sema i Quiñones "hacendado", amb 19.855 lliures de quota (AMP, 1060).

L´empresari Martí Marquès, amb interessos a Amèrica, l´adquirí l´any 1906, i hi féu una reforma, dirigida per l´arquitecte Francesc Roca, que hi aportà elements modernistes. El casal funciona actualment com a casa-museu, que permet conèixer l´interior d´una casa senyorial mallorquina del s. XVIII i XIX.

Referències:

-Murray-Pascual, 1999, p. 31-33

-Pascual-Llabrés, 2001, p. 115

-Patis de Palma: Ajuntament de Palma-Baltar & Associats, 2002, p. 79, 81

-Valero, 2004, p.16

-Catàleg Ajuntament de Palma, 2005.

 

Altres dades d'interès

El casal, d´origen medieval, funciona actualment com a casa-museu, que permet conèixer l´interior d´una casa senyorila mallorquina del S. XVIII i S. XIX.

Adreça
Carrer de Can Anglada, 2A 07001 Palma (Illes Balears)
Vegeu Google Maps
Zona
Districte 1 - Centre

Galeria Multimèdia

Data darrera modificació: 13 de març de 2023