Publicador de continguts

Oficina Palma Accessible

En sessió de data 23 de març de 2016 es va aprovar per unanimitat pel Ple de l'Ajuntament la constitució de la "Oficina Palma Accessible" que el seu objectiu és servir d'eina per a la implantació i fer efectiva la promoció de l'accessibilitat universal i l'eliminació de les barreres arquitectòniques, urbanístiques, del transport públic, comunicació, infraestructures i edificació i totes les que puguin estar lligades amb l'accessibilitat en el municipi de Palma.

 

L'Oficina Palma Accessible té entre les seves funcions traslladar a les diferents àrees municipals les instruccions necessàries i oportunes en matèria d'accessibilitat, la divulgació, informació i assessorament tècnic en matèria d'accessibilitat a ciutadans i entitats, inclosos altres serveis de l'Ajuntament així com la inspecció del compliment dels requisits normatius en matèria d'accessibilitat de locals, establiments comercials, edificis públics, instal·lacions esportives, parcs i zones verdes, viari públic, esdeveniments temporals, fires i qualsevol altre lloc de pública concurrència.

 

Adreça
Camí dels Reis, 400 07120 Palma (Illes Balears)
Vegeu Google Maps
Dades de contacte
Telèfon: 971764818
Correu electrònic : accessibilitat@palma.es
Responsable
Nom:

Àrea delegada d'Infraestructures i Accessibilitat